De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven

Uitvaartverzekering afkopen

Wanneer kun je een uitvaartverzekering afkopen en waarop moet je letten? Als je jouw uitvaartverzekering al enige jaren hebt lopen dan heeft de verzekering dus inmiddels ook enige waarde gekregen. Nu je ermee wilt stoppen wil je natuurlijk wel iets terugzien van die waarde. Je hebt het immers zelf opgebouwd en dat je het niet wilt gebruiken voor jouw uitvaart betekent niet dat het geld dan maar hoeft te verdampen. In zulke gevallen kun je overeenkomen dat de uitvaartverzekeraar de afkoopwaarde van jouw verzekering in één keer aan je uitkeert. Je stopt dan met premie betalen en je krijgt dan het opgebouwde bedrag, min de gemaakte kosten, uitgekeerd van de verzekeraar.

Verzekering afkopen verstandig?

Een uitvaartverzekering afkopen is echter in de meeste gevallen niet gunstig. Dit komt omdat de afkoopwaarde vaak lager is dan het verzekerde bedrag en in bepaalde gevallen zelfs lager is dan de ingelegde premie. Wanneer je ervoor kiest jouw verzekering af te kopen zal de verzekeraar de opgebouwde premie min de gemaakte kosten uitkeren. Door deze gemaakte kosten is de afkoopwaarde vaak niet gunstig. Dit komt omdat de kosten die je moet betalen vaak worden berekend over de gehele looptijd die de verzekering zou duren. Verzekeraars doen dit omdat ze inkomsten uit rente en administratiekosten mislopen.

Uitvaartverzekering premievrij maken

Is de premie niet meer op te brengen? Dan behoort premievrij maken van de uitvaartverzekering ook tot de mogelijkheden. De premiebetaling stopt. Je voegt dus geen nieuwe waarde meer toe aan de verzekering omdat je geen premie meer betaalt. Het opgespaarde bedrag blijft bij de uitvaartverzekeraar gereserveerd om na het overlijden uit te keren aan de nabestaanden. Houd er rekening mee dat die uitkering tegen zal gaan vallen. Bij premievrij maken ben je relatief meer geld aan kosten kwijt, dan in het geval dat je de verzekering niet stopzet. Een begrafenis is namelijk erg duur. 

Afkoopwaarde berekenen

Als je een uitvaartverzekering wil afkopen dan zal de verzekeraar de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering gaan berekenen. Dit is de actuele waarde van de verzekering, het bedrag van wat de verzekering vandaag waard is. Die waarde wordt bepaald door de betaalde premie en het eventuele rendement. De kosten die de verzekeraar heeft gemaakt worden daarvan afgehaald. De hoogte van de afkoopwaarde is afhankelijk van het verzekerde bedrag van de begrafenisverzekering, hoe lang er al premie is betaald door de verzekerde en welke kosten de verzekeraar heeft gemaakt. 

Uitbetalen bij terminale ziekte

Er zijn verzekeraars die in hun voorwaarden hanteren dat in geval van terminale ziekte, de verzekerde een voorschot van het verzekerde bedrag kan laten uitbetalen. Dit kan dan gebruikt worden om het leven van de verzekerde zo aangenaam mogelijk te maken. Hier kun je denken aan bijvoorbeeld: palliatieve zorg en/of laatste wensen van de verzekerde.

Uitvaartverzekering uitbetalen

Een uitvaartverzekeraar keert gewoonlijk pas uit zodra degene overleden is. Wel kunnen er situaties voorkomen waarin de verzekeraar eerder een deel, of alles uitbetaald. Dit verschilt wel per situatie. Wel blijft de premie hetzelfde, hier komt dus geen verandering in, ook al word je eerder uitbetaald. 

Wist je dat er in Nederland steeds meer mensen overlijden door een val? De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met 60 procent gestegen. Het gaat hierbij vooral om ouderen.
Wist je dat er sinds 1997 meer vrouwen dan mannen overlijden? In de periode daarvoor (1950-1996) was dat juist omgekeerd. Dit komt mede doordat de levensverwachting voor mannen sinds 1980 meer is gestegen dan voor vrouwen.
Wist je dat bijna 3/4 deel van de Nederlanders het liefste thuis wil sterven? Bij slechts 30 procent van de gevallen gebeurt dit ook.
Previous
Next

Top 3 Uitvaartverzekeraars

DELA

UITVAARTVERZEKERING
8,16 per maand
  • Marktleider NL van uitvaartverzekeringen
  • Lagere jaarlijkse premiestijging dan concurrentie
  • Voordelige kinderpremie tot 25 jaar
Populair

MONUTA

UITVAARTVERZEKERING
8,33 per maand
  • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
  • De verzekering is tussentijds aanpasbaar
  • Winnaar Web Performance Score WUA 2013 t/m 2018

YARDEN

UITVAARTVERZEKERING
8,20 per maand
  • Flexibel en altijd tussentijds aan te passen
  • Kinderen gratis tot 21 jaar
  • Geen ingewikkelde gezondheidsvragen.